Stockholms universitet logo, länk till startsida

Glöm inte att vaccinera dig

Covid-19-spridningen i samhället ökar. Skydda dig själv och andra genom att vaccinera dig.

Inför starten av höstterminen och den gradvisa återgången till campusförlagd undervisning uppmanar universitetet studenter och personal att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig mot covid-19.

Just nu pågår vaccinationskampanjer i hela världen och svenska myndigheter är tydliga med att uppmana alla att vaccinera sig. Det finns en önskan bland både studenter och personal att universitetet ska öppna upp igen. För att kunna göra det och succesivt återgå till ett mer normalt läge behöver vi alla ta ansvar och också följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Ta båda vaccinationsdoserna
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk

Mer information om vaccin mot covid-19 finns på 1177.se.
Studenter kan vaccinera sig i Stockholm även om de inte är folkbokförda i regionen.

Läs mer om starten av höstterminen i rektors blogg.

Mer information om Stockholms universitet och coronapandemin:

su.se/corona