Stockholms universitet logo, länk till startsida

Gratis webbutbildningar i SAS

Nu har du möjlighet att gå webbutbildningar i statistikprogramvaran SAS utan kostnad.

Man och kvinna vid dator (Unsplash.com)

SU kommer under hösten att byta ut nuvarande SAS-plattform från 9.x till SAS Viya. Den nuvarande SAS 9.x licensen löper ut 2020-09-30.
I förberedelserna för övergången till SAS Viya erbjuder SAS Institute, tillverkaren av SAS, ett antal kostnadsfria webbutbildningar. 

Få tillgång till SAS Viya-utbildningar

Eftersom vi går över till SAS Viya är följande utbildningar att rekommendera:

  • SAS Visual Data Mining and Machine Learning in SAS Viya: Interactive Machine Learning
  • Machine Learning Using SAS Viya
  • SAS® VIYA® ENABLEMENT This course covers SAS Viya, our open platform built for analytics innovation.