Stockholms universitet

Grattis till Aylin Cakanlar

Aylin Cakanlar disputerade med avhandlingen "Essays on consumers’ socially responsible decision making" den 3 september vid Marknadsföringssektionen, Stockholm Business School.

Foto: Maria Stoetzer
Aylin Cakanlar med avhandlingen Essays on consumers’ socially responsible decision making.

Aylin kommer ursprungligen från Turkiet och kom till Sverige som utbytesstudent 2013. Hon avslutade sin masterexamen vid Linné Universitetet 2016 och påbörjade doktorandutbildning 2017. Under doktorandutbildningen har hon studerat vid Boston College och vid University of British Columbia i Kanada.

 

Tre frågor till Aylin:

Hur valde du ditt ämne för avhandlingen?

Jag har alltid varit intresserad av konsumentbeteende. När jag började doktorera visste jag att jag ville skriva något om konsumentbeteende.
Jag är född och uppvuxen i Turkiet och flyttade till Sverige för sju år sedan.
Jag kommer från ett land där hållbarhet fortfarande utvecklas, och med tanke på att Sverige är ett av de mest hållbarhetsinriktade länderna i världen, fascinerades jag av de starka normer om hållbarhet som finns hos svenska konsumenter. Det gav mig ett intresse för att ha ett starkt fokus på hållbarhet och beslutsfattande i mitt avhandlingsarbete.

Foto: Maria Stoetzer
Disputationen genomfördes online.

Kan du berätta något om de slutsatser du gjort i din avhandling?

Jag har skrivit en avhandling som innebär att jag har fyra artiklar som undersöker konsumenternas sociala ansvarstagande från fyra olika perspektiv.
Först undersökte jag hållbar konsumtion i en parförhållande kontext. Specifikt undersökte jag hur ohållbara beslut som fattas av en partner påverkar den andra partners hållbarhetsrelaterade beslut. Jag upptäckte att huruvida konsumenter efterliknar sin partners ohållbara beteende eller försöker balansera det genom att engagera sig i motsatt beteende beror på maktbalansen i relationen. Andra delen av avhandlingen fokuserar på politisk ideologi och undersöker hur politisk ideologi påverkar hållbart beteende. I denna del av avhandlingen visar jag att konsumenternas politiska identitet påverkar deras vilja att engagera sig i hållbar konsumtion, COVID-19-beteenden och stöd för peer-to-peer-leverantörer i ett delningsekonomiskt sammanhang.

Vad har varit lätt respektive svårt i arbetet med avhandlingen?

Huvudmetoden för avhandlingen har varit undersökningar. Jag har genomfört 16 online undersökningar, två delningstester via Facebook och en fältstudie, vilket definitivt var utmanande men det var också roligt att skapa undersökningarna och analysera data. Att formulera hypoteser var definitivt svårare eftersom det krävde mycket läsning, tänkande och diskussion med mina handledare och medförfattare.

Läs mer om avhandlingen Essays on consumers’ socially responsible decision making

 

Foto: Maria Stoetzer
Aylin Cakanlar tillsammans med Fredrik Nordin, ordförande vid disputationen och Jakob Östberg, handledare. Samtliga från Marknadsföringssektionen.