Stockholms universitet

Guldmedalj till Gia Destouni

Gia tilldelas medaljen för framstående insatser inom vatten- och klimatforskning.

På nationaldagen den 6 juni 2022 berättade Kungahuset om de nya mottagarna av kungliga medaljer. Gia Destouni tilldelas H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.

Gia Destouni på Kungliga Slottet. Foto: Vladimir Cvetkovic.
Gia Destouni vid medaljutdelningen på det Kungliga Slottet fredagen den 10 juni. Foto: Vladimir Cvetkovic.

Läs mer om Gias forskning

Gia föreläste på Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) den 8 juni om "Vatten och klimat förändringar i samspel". Föreläsningen kan ses efteråt via länk nedan.

Se via länk

Gia Destouni tar emot guldmedaljen på Kungliga slottet. Foto: Yanan Li.
Gia Destouni tar emot guldmedaljen på Kungliga slottet. Foto: Yanan Li.

Kollegors röster om Gias forskning och samverkan

Professor Gia Destouni är helt klart en extremt innovativ och produktiv forskare i världsklass och en ledare inom sitt område.

- Hon har gjort betydande insatser genom sin enastående, internationellt ledande forskning om utveckling och förändring av hur sötvattnets kvantitet och kvalitet påverkats av både klimatförändringar och mänsklig verksamhet. Dessutom har hon under hela sin karriär arbetat aktivt för att främja vikten av vattenresurser för allmänheten.

Zahra Kalantari, docent vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet

Starkt fokus på att resultaten ska komma till direkt nytta

- Med tanke på växande och allt mer systemövergripande utmaningar kopplade till jordens vattenresurser, inte minst till följd av klimatförändringar, är det centralt att forskningsresultat effektivt kommuniceras och därmed utgör basen för kunskapsbaserade policy- och beslutsprocesser. Gias forskning präglas av just dessa perspektiv; gedigen vetenskaplig grund, stark samverkan med nyckelaktörer som integrerad del av forskningsprocessen och ett starkt fokus på att resultaten ska komma till direkt nytta - för stärkt vattenförvaltning, från lokal till global nivå.

Johan Kuylenstierna, gästprofessor och senior rådgivare i hållbarhet, Stockholms universitet och ordförande för Klimatpolitiska rådet 

Gia Destouni är en av få hydrologer i världen med expertis inom grundvatten, ytvatten, vattenförändring och hållbarhet, och välkänd i hela världen.

- Jag känner henne sedan början av min akademiska karriär och tycker att hennes passion för hydrologisk forskning är mycket inspirerande. Jag vill också poängtera betydelsen hon har för sin forskargrupp, andra hydrologer och hennes vetenskapliga nyfikenhet som driver hennes grupp och medarbetare att nå nya forskningsnivåer.

Fernando Jaramillo, biträdande lektor, docent

Lösningar på komplexa akuta miljöproblem i alla skalor – från lokala till globala.

- Gia Destouni arbetar med ett brett spektrum av ämnen i gränsskiktet mellan hydrologi, biogeokemi, epidemiologi och hållbarhetsvetenskap. Kanske ännu mer imponerande är hur hon och hennes forskargrupp sömlöst blandar processbaserad modellering och datadrivna analyser för att ge både teoretiska insikter och pragmatiska lösningar på komplexa akuta miljöproblem i alla skalor – från lokala till globala.

Stefano Manzoni, universitetslektor, docent