Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hälsning från en postdok i Oxford

Frescati vid Stockholms universitet i all ära, men ibland kan förändrade vyer hjälpa den akademiska kreativiteten. Historikern Charlotta Forss gästforskar just nu i Oxford, Storbritannien om bastukultur, hälsa och moral. Vi bad henne berätta lite mer om sin tillvaro.

Charlotta Forss forskningsprojekt handlar om bastukultur och föränderliga uppfattningar om hälsa och moral i det tidigmoderna Sverige.

 

Vad finns i Oxford som är extra värdefullt för ditt projekt?

- Det är för all del tunt med badstugor i Oxford, men här finns väldigt bra bibliotek och många spännande seminarier. Min närmaste kontaktperson Lyndal Roper arbetar med tidigmodern tysk historia och det är väldigt användbart att kunna prata om min forskning med henne eftersom den tidigmoderna svenska bastukulturen hade så många tyska influenser.

- Jag har också presenterat min forskning på två forskningsseminarier och ska hålla en workshop på temat för masterstudenter och doktorander i maj – det är både roligt och inspirerande för projektet.

 

Går allt enligt plan eller har du stött på några utmaningar?

- En amerikansk bekant här sa "all they do is eat!" och det ligger något i det. Ibland känns det som att halva dagarna går åt till luncher, trevligt men stundtals ineffektivt. I övrigt går det mesta bra.

 

Vad har varit bäst hittills?

- I mitten av mars åkte historikerna vid mitt college – lärare, forskare och studenter – iväg för att bo en vecka på en bondgård i Hertfordshire. På dagarna arbetade vi och gjorde utflykter till diverse kyrkor och ruiner, på kvällarna diskuterades det nya historieböcker. Medbjuden på resan var också min son på 18 månader som levde loppan bland historikerna. Det var roligt att få ta del av Oxbridge-modellens informella undervisningsstil - och alla överlevde.

Charlotta Forss kommer tillbaka till Stockholms universitet igen i maj.

 

Om

Vem: Charlotta Forss, historiker vid Historiska institutionen, Stockholms universitet

Gör: Gästforskar i Oxford genom Vetenskapsrådets internationella postdok. I Oxford är hon affilierad med den historiska institutionen och och Oriel College.

Forskar om: Bastukultur i det tidigmoderna Sverige och föränderliga uppfattningar om hälsa och moral.