Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hållbarhetskurs kopplar samman näringsliv och forskning

Stockholm Resilience Centre ger en hållbarhetsutbildning riktad till de högsta cheferna inom svenskt näringsliv. Lärdomarna omsätts nu inom flera stora företag, utbildningen utvecklas till en kurs för studenter och dessutom skildras chefskursen i en nyutkommen bok.

Deltagarna i kursen 2019/2020.
Deltagarna i programmet 2019/2020. Foto: Marie Sparréus, Azote

Sedan 2018 anordnar Stockholm Resilience Centre (SRC) i samarbete med Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv* ett executive-program i ”resilience thinking”. Programmet vänder sig till höga chefer och styrelsemedlemmar från svenskt näringsliv och har haft cirka 15 deltagare per gång under de tre år programmet givits. Bland deltagarna finns vd:arna från stora företag som Scania, Volvo, Axfood, Atlas Copco, Swedbank, Alecta, Apoteket och Systembolaget. Tillsammans omsätter deltagarnas bolag nära hälften av Sveriges BNP, sysselsätter hundratusentals människor och når miljontals kunder världen över.

Syftet med utbildningen är att ge ny kunskap utifrån den senaste forskningen inom hållbarhet, klimat och resiliens, och konkreta verktyg för att deltagarna ska kunna tillämpa kunskapen i den egna verksamheten.

– Sammantaget ska utbildningen bidra till omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv, säger Lisen Schultz, som är forskare och programansvarig vid SRC samt grundare av Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv.

 

Ny bok om utbildningen

I början av september kommer boken ”Kursen” på förlaget Natur & Kultur ut som sammanfattar lärdomarna från executive-programmet. Författare till boken är Lisen Schultz och Erica Treijs, klimatreporter på Svenska Dagbladet. Boken presenterar innehållet i executive-programmet genom tio lektioner, där föreläsare som Carl Folke, Johan Rockström, Kate Raworth och Nigel Topping berättar både om utmaningarna vi står inför och hur vi kan ta oss an dem. Boken innehåller också ”kvartsamtal” med företagsledare som har gått kursen och/eller är tongivande för näringslivet i stort, däribland Marcus Wallenberg, Niklas Zennström och Caroline Berg.
 

Lisen Schultz
Lisen Schultz Foto: Martin Stenmark

– På många sätt är boken en berättelse om resiliens – förmågan att leva vidare efter en kraftig störning, och navigera i en osäker verklighet – eftersom den tar sitt avstamp i en personlig förlust som tvingade mig att göra just det, säger Lisen Schultz, vars make Pontus Schultz förolyckades 2012.

Vad hoppas ni uppnå med boken?
– Att fler får tag i sin handlingskraft och kan bidra i omställningen till ett samhälle som kan möta allas behov inom planetens gränser, på vetenskaplig grund.

Efter tre omgångar av kursen säger Lisen Schultz att en viktig insikt är att kunskapsbehovet är stort, och att platserna i programmet är för få för att möta det behovet.

– När våra deltagare har fördjupat sin kunskap och höjt sina ambitioner vill de ofta ha hjälp att föra kunskapen vidare i sina organisationer och vår kapacitet som forskare att bistå där är begränsad. Det är därför vi har skrivit boken Kursen – för att fler ska få en vetenskapsbaserad förståelse för både utmaningar och vägar framåt, och förhoppningsvis inspireras till att göra mer för att accelerera omställningen till hållbarhet.

 

Utvecklat kurs för studenter

Som en följd av programmet har SRC nu utvecklat en kurs för naturvetarstudenter och studenter vid Företagsekonomiska institutionen – den blir ett sätt att ta lärdomarna vidare i utbildningen av nästa generations företagsledare.

– Mina kollegor på SRC har länge intresserat sig för företagens roll i inom den nya tidsepoken antropocen – genom arbetet med till exempel SeaBOS-initativet, och Sleeping financial giants-projektet – och samtalen mellan föreläsare och deltagare i programmet som ofta leder till nya frågor och insikter. Forskningen vid SRC är och ska vara nyfikenhetsdriven, så hur dessa frågor tas vidare beror förstås på intresse och kapacitet hos våra forskare.

Till nästa år kommer SRC att göra ett program skräddarsytt för att stödja omställningen till ett hållbart svenskt matsystem, som en del av forskningsprogrammet Mistra food futures.

– Jag hoppas också att vi kan ta vara på kraften i programmets alumninätverk när pandemiläget så småningom tillåter fysiska träffar igen – jag tror det finns ett stort intresse av att hålla kontakten med både deltagare och forskare. Forskningen  och världen rör sig snabbt nu, så det gäller att hänga med i vad som händer, säger Lisen Schultz.

I mitten av november startar en ny omgång av kursen. Bland de 15 deltagarna finns även denna gång vd:arna för flera av Sveriges största företag.

Läs mer om Executive Programme in Resilience Thinking vid SRC.
Läs även: VD:ar ges verktyg för hållbarhetsarbete

*Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv verkar för ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Stiftelsen grundades till minne av Pontus Schultz, chefredaktör på Veckans Affärer, som förolyckades i augusti 2012. Läs mer om stiftelsen på www.pontusschultz.com.
 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid universitetet besök su.se/forskning. Prenumerera även gärna på universitetets nyhetsbrev.