Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hör Axel Englund i boksamtal om Mörkerstråk

Nu finns ett boksamtal med Axel Englund om litteratur och musik i Natur & Kulturs Litteraturhistoria och om hans bok Mörkerstråk: Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga, på Site Zones, oberoende sida vid Site Magazine. Se hela samtalet här!

Axel Englund. Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Sören Andersson.

Axel Englund och Sven-Olov Wallenstein i samtal om litteratur och musik i den nyutgivna Natur & Kulturs Litteraturhistoria och om Mörkerstråk: Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga.

Här kan du läsa mer om Axel Englunds forskning

Här kan du läsa mer om Natur & Kulturs Litteraturhistoria

Här kan du läsa Sven Kristerssons understreckare om Mörkerstråk i SvD, 2021-09-30

'Mörkerstråk' utgör en lysande reflektion både över diktens och musikens historiska emancipation, liksom över deras återkommande och obönhörliga attraktion och sammanflätning.

Ur Sven Kristerssons understreckare om Mörkerstråk i SvD, 2021-09-30.

Axel Englund och Sven-Olov Wallenstein i samtal om litteratur och musik

Kamera & produktion: Juan-Pedro Fabra Guemberena.