Stockholms universitet logo, länk till startsida

H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, tilldelas Karin Helander

H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, tilldelas Kgl. Vitterhetsakademiens ständige sekreterare, Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

Teaterprofessor Karin Helander vid Stockholms universitet är en av de Kgl. Vitterhetsakademiens ledamöter som tilldelats H.M. Konungens medalj vid medaljförläning den 6 juni 2021.

Vi säger stort grattis till Karin Helander för den fina utmärkelsen!

Läs mer om medaljförläningarna för H.M. Konungens medalj för särskilda förtjänster

Läs mer om Karin Helanders forskning

Hör Karin Helander berätta om Svenska baletten på 1920-talet

Karin Helander. Foto: Eva Dalin.