Stockholms universitet logo, länk till startsida

Han brinner för att sprida kunskap om klimatet

Alasdair Skelton är professor i geologi, föreståndare för Bolincentret, entusiastisk informatör på Kulturhusets golv och på väg till klimattoppmötet COP 26 i Glasgow.

Under klimattoppmötet COP 26 medverkar Alasdair Skelton först på plats på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där det sker forskarmöten och livesändningar varje dag. Han kommer också att resa till Glasgow med tåg för att själv vara med under klimattoppmötet. Foto: Caroline Falkman/Stockholms universitet


Alasdair Skelton sitter på en av stolarna i det utrymme som Bolincentret och Researchers Desk lånar på bottenvåningen i Kulturhuset i Stockholm och följer utsändningen från ICCI:s paviljong på COP26 i Glasgow. ICCI är en förkortning för International Cryosphere Climate Initiative och kryosfären är den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö. Just nu är det lugnt med besökare, men förutom intresserad allmänhet har han under den första dagen sedan öppnandet 31 oktober hunnit prata med P4 Stockholm och Svenska Dagbladet. Vi drar oss åt sidan till den nästan öde barnvagnsparkeringen intill för att varken störa eller störas.

Trots 20 år i Sverige går det att ana rötterna i skotska höglandets största stad Inverness när Alasdair ibland byter till engelska för något ord i en mening. Han är tydlig med vad han hoppas få ut av dagarna på Kulturhuset.
– Målet är uppmärksamhet för COP26 och att nå ut med forskningen. Även om inte alla stannar och pratar med oss eller tittar på utsändningarna så syns vi här. Ökar medvetenheten om COP26. Det mötet avgör vår framtid, säger Alasdair Skelton.
Han tycker att det är perfekt att vara på Kulturhuset och är oerhört nöjd med hur samverkan med Kulturhuset, som Stockholms universitet har ett centralt samverkansavtal med, fungerar.
– Det är bara positivt. De har varit jättebra och tillmötesgående. Kulturhuset bidrar med lokaler och plats, vi bidrar med våra forskare. Vetenskapen kommer ut från universitetet till folket. 

Alasdair Skelton på plats på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Martin Alarik
 

Klimatsamarbete med Stockholms universitet 

Programmet om COP 26 sker i en nyöppnad lokal i Kulturhuset. Ellinor Ahlbäck Herou leder klimatgruppen på Kulturhuset Stadsteatern, som är en del av samverkan med Stockholms universitet. Hon är om möjligt lika positiv som Alasdair till att ha sändningarna från ICCI:s paviljong och forskare på plats i huset. 
– Det är väldigt roligt att vi kunnat få ihop det här med så kort varsel. Vi har spånat mycket i klimatgruppen om vad vi kan göra och så kom det här projektet och blev något väldigt konkret. Det är som att det var meningen att det skulle ske och arbetet har varit lättsamt och allt logistiskt har flutit hur bra som helst.

I framtiden kan hon se många fler möjliga projekt att göra tillsammans inom klimatsamarbetet och då förhoppningsvis också sådant som kan involvera besökare på Lava. Lava är ett bibliotek i Kulturhuset som riktar sig till 14–25-åringar och där Ellinor arbetar som enhetschef.

Besökare på Kulturhuset Stadsteatern följer sändningarna från ICCI:s paviljong på COP26 i Glasgow. Foto: Alasdair Skelton
 

Vill inte skuldbelägga

Alasdair Skelton berättar att han även stått utanför Kulturhuset på plattan med Researchers Desk, en organisation som för ut forskning om klimatet till allmänheten. Samma sak på Mynttorget i samband med klimatdemonstrationerna. De deltar inte i själva protesterna, men finns där om någon undrar något. Han tror inte på idén att göra motsvarande på en flygplats, vill inte skuldbelägga, men tar själv tåget till Glasgow för COP26.
– Det tar ett par dygn att resa men jag hinner hälsa på min svärmor på vägen och min mamma efter COP26 och att resa med tåg är en helt annan upplevelse. 

På plats i Glasgow ska han göra samma sak som här. Informera. Prata om forskningen. Övertyga. Svara på allmänhetens frågor. Det som beskrivs som universitetets tredje uppgift vid sidan av utbildning och forskning. Nå ut. Där gör han det i ICCI:s paviljong och han är tydlig med vad målet är.
– Drömscenariot är påverkan till att målet om max 1,5 graders uppvärmning nås. 2 grader är för mycket. När isen smälter påverkas hela världen under en lång tid. Vi får inte tillbaka den smälta landisen. Även efter att vi räddat klimatet finns havsnivåhöjningen kvar.

Jo han säger ”efter att vi räddat klimatet”. Det kanske inte syns i text men det finns en kärnfull passion, en tro på människans möjligheter och en tydlig humor när Alasdair Skelton pratar om klimatkrisen. Kopplat med ett stort allvar. Han betonar flera gånger att det inte är enkelt. Att allt hänger ihop. Hur en sak påverkar en annan som påverkar en tredje. Men att vi måste agera.

 

Jordbävningar och dinosaurier

Sin egen forskning beskriver han som att han är en geolog som studerar dåtidens klimat och den pågående klimatkrisen. Dock inte samtidigt. Det är två spår. Han har även studerat jordbävningar och verkar genuint intresserad av det mesta samtidigt som han på en fråga om en kollaps för Golfströmmen tydligt markerar att det inte är hans kompetensområde och att han inte kan uttala sig om det. Han lovordar däremot det tvärvetenskapliga arbetssättet och förklarar kopplingen mellan geologi, som kortfattat är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter, och klimatet.
– Klimatkrisen är ett geologiskt problem. Vi bränner växter som levde samtidigt som dinosaurierna. 

 

Ska bli klimatkommunikatör

I nio år har han varit föreståndare för Bolincentret som bildades vid Stockholms universitet 2006. Tre gånger tre år som ledare för det multidisciplinära konsortiet med över 400 forskare i Sverige som forskar och utbildar om jordens klimat. Det har varit ett mycket spännande år med en gigantisk förändring i frågan om synen på klimatet men också i förväntningarna på forskaren. I hur klimatforskaren nu förväntas vara kommunikatör. Universitetets tredje uppgift.
– Det är dags för en ny föreståndare. Det räcker. När jag slutar som föreståndare i slutet av december ska jag bli mer av en klimatkommunikatör. Föreläsa mer för allmänheten, säger Alasdair Skelton.
För att genast lägga till att han aldrig kommer att släppa forskningen. Han har alltid en artikel på gång. Just nu vad han beskriver som en lite nördig artikel om stenar. Något som håller igång hjärnan. 

 

På Kulturhuset till 12 november

Alasdair Skelton tar tåget till Skottland men sändningarna från ICCI:s paviljong i samband med COP26 på Kulturhuset fortsätter fram till 12 november och det finns fler forskare att träffa där. Bland andra kommer Nina Kirchner som är glaciolog och föreståndare för Tarfala forskningsstation att finnas på plats liksom Gustaf Hugelius som är lektor i naturgeografi vid Stockholms universitet. 

 

Läs mer:

Följ klimatmötet COP26 live och diskutera med en klimatforskare 
Hallå där… Gustaf Hugelius
Stockholms universitet och Kulturhuset Stadsteatern
Kulturhuset Stadsteatern
Bolincentret för klimatforskning
International Cryosphere Climate Initiative
Artikel i Svenska Dagbladet: ”Har vi rätt att ta ifrån barnbarnen vintern?”