Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hans Ingvar Roth författare av Mänskliga rättigheter - kamp i motvind

Världspolitikens Dagsfrågor är ett magasin som publiceras av Utrikespolitiska institutet.

Varje nummer handlar om en avgränsad dagsfråga i internationell politik. Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet har författat Nr 10, 2020: Mänskliga rättigheter - kamp i motvind.

De mänskliga rättigheterna, men också den liberala demokratin, har blivit allt mer omtvistade på senare år. Det handlar såväl om fortsatta kränkningar som att populistiska rörelser ifrågasätter rättigheternas giltighet, och att auktoritära stater som Kina, Turkiet och Ryssland väljer ut eller omformar dem utifrån egna intressen.

Det skriver Hans Ingvar Roth om i Nr 10 av Utrikespolitiska institutets senaste nummer av Världspolitikens Dagsfrågor: Mänskliga rättigheter - kamp i motvind.
 

 

 

Världspolitikens Dagsfrågor kommer ut 12 gånger per år och ges ut av Utrikespolitiska institutet. Skribenterna är forskare, journalister och experter med lång erfarenhet inom sina ämnen.

Hans Ingvar Roth är professor i Mänskliga rättigheter vid SUITS och Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet.