Stockholms universitet logo, länk till startsida

Havsforskarnas viktiga budskap till klimatmöte COP26

Kustzonerna spelar en viktig roll i klimatfrågan. Om de förvaltas rätt så har de kapacitet att effektivt ta upp och lagra växthusgaser, och bidra till att motverka en global uppvärmning. Det var forskarnas budskap när det internationella samarbetet Relay4Nature mötte Östersjöcentrum på sin väg mot höstens klimatförhandlingar vid COP26.

 

 

 

Globalt samarbete för havet

Relay4Nature är ett globalt samarbete mellan ledare, innovatörer och talespersoner som driver frågor om hållbarhet och vårt gemensamma ansvar för världens hav. Inför höstens klimattoppmöte och förhandlingar i Glasgow, COP26, pågår nu kampanjen för att samla in viktiga inspel om en starkare havsförvaltning och havets roll för att lyckas nå målen i Parisavtalet. Haven både påverkar och påverkas av klimatet men till skillnad från sektorer som industrier, transporter och matproduktion har det gått trögt att få upp de marina frågorna på agendan. Det är först under senare år som havet fått en allt större plats i förhandlingarna.

Den 14 maj anlände Relay4Nature-kampanjens deltagare Stockholm för att träffa f.d. klimat- och miljöminister Isabella Lövin och Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

 

Kustens roll för klimatet är betydande

Medskicket från Humborg och hans kollegor vid Östersjöcentrum inför mötet beskriver en viktig åtgärd för ett framgångsrikt klimatarbete: om vi tar hand om våra kustområden på ett ansvarsfullt sätt, har vi möjlighet att effektivt lagra växthusgaser som metan och hindra dem från att nå atmosfären. Men för detta krävs att vi minskar mänsklig påverkan som exempelvis övergödning av haven. I budskapskaveln som nu går till förhandlingarna i november förmedlar forskarna följande:

 

Läs hela budskapet från Stockholms universitets Östersjöcentrum:

"Preserve the Coastal Ecosystems for Climate Mitigation - Baltic Sea Centre urges world leaders to act"

May 14, 2021:

The coastal zones are among the most effective areas on earth at sequestering carbon from the atmosphere, so called ‘blue carbon’. Treated right, these ecosystems are important cornerstones in climate change mitigation, but if degraded, they instead release large amounts of greenhouse gases, re-enforcing global warming. Urgent action is needed to preserve and restore the coasts and use these systems to work in favour of the climate - not against it.

Currently, there is ongoing degradation of important coastal ecosystems caused by the impacts of climate change, coupled with other anthropogenic environmental pressures, such as eutrophication, pollution and exploitation.

There is growing concern that warming in high-latitude regions may lead to a release of stored methane from, for example, the arctic tundra, which can further exacerbate climate change. Less acknowledged is the fact that the same may apply to shallow coastal zones in the Baltic Sea, too. Measurements in the Baltic Sea during the heat wave 2018 showed record-high levels of released methane. The Baltic Sea is considered a ‘time machine’ for the world’s coastal zones, because it experiences the effects of climate change at an accelerated rate while also suffering from multiple other human stressors.

Unlike the methane release expected at the tundra, however, the release of greenhouse gases from the shallow coast is not an irreversible process. Although heating enhances the release of methane, it can be prevented by moderating other pressures. Taking measures to reduce eutrophication and stop physical disturbance in shallow waters could lead to the re-establishment of carbon sequestering systems such as seagrasses.

Stockholm University Baltic Sea Centre is proud to be part of Relay4Nature - a product of two years of collaborative work between Richard Brisius, Chairman of The Ocean Race and Ambassador Peter Thomson, United Nations Secretary - General's Special Envoy for the Ocean. Joint efforts for increasing actions to preserve healthy oceans, especially the coasts, will be beneficial for livelihoods, food security, recreational opportunities and biodiversity, but it is also an effective strategy for climate mitigation.

An important policy tool for the Baltic Sea is the Helsinki convention, HELCOM, the guiding principles and obligations signed by the HELCOM parties to protect the marine environment of the Baltic Sea. A new Baltic Sea Action Plan will be decided at Ministerial level Oct 2021. The Baltic Sea Centre urges HELCOM ministerial meeting in Oct 2021 to decide on a stronger Baltic Sea Action Plan, including recognising the key role of the coastal ecosystem for climate mitigation.

Läs mer:

"Relay4Nature engages with leading ocean advocates in Swedish capital"

Baltic Breakfast: Klimateffekter i Östersjön, april 2020