Stockholms universitet logo, länk till startsida

Helen Coxalls foraminiferabild är på omslaget av Paleoceanography and Paleoclimatology

Journal cover Paleoceanography and Paleoclimatology: A scanning electron microscope image of a foram

En elektronmikroskopbild av ett 40 miljoner år gammalt väl bevarat exemplar av planktonforaminifera Hantkenina australis, tagit med en Philips XL30 FEG ESEM av Helen Coxall vid Stockholms universitet.

Cramwinckel et al. (https://doi.org/10.1029/2020PA003932)

Cramwinckel, M. J., Coxall, H. K., Śliwińska, K. K., Polling, M., Harper, D. T., Bijl, P. K., Brinkhuis, H., Eldrett, J. S., Houben, A. J. P., Peterse, F., Schouten, S., Reichart, G.-J., Zachos, J. C., and Sluijs, A., 2020, A Warm, Stratified, and Restricted Labrador Sea Across the Middle Eocene and Its Climatic Optimum: Paleoceanography and Paleoclimatology, v. 35, no. 10, p. e2020PA003932.

Article: Paleoceanography and Paleoclimatology. Cramwinkel et al. (162 Kb)