Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hilda Jakobsson en av två forskare som tilldelas Martha Sandwall-Bergströms stipendium

Ett forskarstipendium om 89 000 kronor har tilldelats Hilda Jakobsson, postdok i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Martha Sandwall-Bergströms stipendiefond delar vartannat år ut stipendier till författare och forskare i barn- och ungdomslitteratur.

Skiljelinjen mellan barn- och vuxenlitteratur är flytande

Hilda Jakobsson, postdok i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Hilda Jakobsson är i sin forskning inriktad mot skildringar av kärlek, sexualitet och vuxenblivande, queerteori, och litteratur för ungdomar och vuxna. I sin forskning visar Hilda Jakobsson på att det inte finns en fast gräns mellan barn- och vuxenlitteratur:

En viktig utgångspunkt för mig är att ifrågasätta gränser och hierarkier mellan barn- och vuxenlitteratur genom att forska på litteratur oavsett målgrupp och visa på att skiljelinjen mellan fälten varit flytande och föränderlig under historiens gång,

säger Hilda Jakobsson.

Hon skrev sin avhandling om Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner, som togs emot som ungdomslitteratur, i relation till klassiska flickböcker från samma tid.

I sitt pågående postdok-projekt studerar Jakobsson kärlek, ålder och skevhet hos August Strindberg. I sin forskning intresserar hon sig även för ungdomslitteratur från sekelskiftet 1900 och framåt. Bland teoribildningen som hon använder finns teori från barn- och ungdomslitteraturforskning, flickforskning och barn- och ungdomsvetenskap för att undersöka Strindbergs kärleksskildringar. Bl.a. undersöker hon hur ålder framträder i kärleksskildringarna – de älskande vuxna gestaltas som flickiga, pojkaktiga och gulliga. Hon undersöker också barnets roll i den kärnfamilj som upplöses vid kärlekens slut. När hon anlägger ett barnperspektiv på kärleken relaterar hon Strindbergs skildringar av övergivna barn till hans identifikatoriska gestaltningar av barn som subjekt värda respekt och till den implicita barnläsaren i hans Sagor.

Läs om Hilda Jakobssons forskning

Om Martha Sandwall-Bergströms stipendium

I höst anordnas ett program med årets stipendiater. Här kan du läsa mer om stipendiet och det kommande programmet.

I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Alex Haridi, Samfundet De Nio av Boel Westin och Svenska barnboksinstitutet av Åsa Warnqvist.