Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hjälp Östersjöforskarna i sommar

Klippor längs Östersjöns kust är oftast täckta av fintrådiga alger och blåstång. Detta är en av Östersjöns viktigaste miljöer och forskningsmässigt högaktuell. Men vad finns där och hur fungerar det egentligen? I sommar finns en unik möjlighet för allmänheten att bidra till vetenskapen.

Algbältet i Östersjön: grönslickens tofsar närmast ytan och blåstångsruskorna längre ner. Foto: Nicklas Wijkmark/Azote.
Algbältet i Östersjön: grönslickens tofsar närmast ytan och blåstångsruskorna längre ner. Foto: Nicklas Wijkmark/Azote.

– Algbältet på klippan består ofta av grönslick och blåstång, berättar professor Lena Kautsky som forskat om alger och blåstång i femtio år. Blåstången är Östersjöns skog och grönslicken dess gräsmatta och precis som på land gömmer sig många smådjur här. Man kan säga att algbältet är havets barnkammare med viktiga funktioner för artrikedomen längs våra kuster. 

Lärorik sommaraktivitet för alla

På sommaren pågår mycket forskning i Östersjöns grunda vikar. Bland annat för att ta reda på ännu mer om hur algbältet fungerar och jämföra hur det ser ut på olika platser i Sverige. I projektet algforskarsommar finns nu möjlighet för allmänheten att bidra!  

– Du som rör dig i skärgården eller utmed de svenska kusterna i Östersjön kan med enkla medel göra nytta inom vetenskapen i sommar, säger Lena Kautsky som driver projektet. Vi behöver hjälp med tre små fältstudier:

  • undersöka smådjur som äter på eller bygger bon av tången,
  • leta efter den ovanliga hösttången eller/och
  • studera grönslickens färg och form som visar hur näringsrikt vattnet är i området. 

Uppgifterna i algforskarsommar tar max en halvtimme vardera att genomföra och den lilla utrustning som behövs är saker som alla har hemma. Bjud med hela familjen eller några kompisar och forska tillsammans på stranden, under en båtutflykt eller vid sommarstugan.  

Varför ska vi hålla koll på obalanser i algbältet?

Professor Lena Kautsky. Foto: Anna-Karin Landin/SU.
Professor Lena Kautsky. Foto: Anna-Karin Landin/SU.

I tångbältet finns viktiga smådjur som tånggråsuggor och snäckor. Blir det obalans i ekosystemet, till exempel om det saknas rovfiskar som äter av smådjuren i tångskogen, så kan det hända att de blir för många och delvis äter upp tången så att den försvinner eller minskar i ett område. Det kan i sin tur påverka andra arter, som också är beroende av algerna. Hur mängden av dessa smådjur varierar under olika tider och mellan olika delar av den svenska kusten är därför viktigt att undersöka. 

– Gemensamt för alla tre uppgifter är att de bidrar till kunskapen om Östersjöns grunda klippbottnar - livsmiljöer med den högsta artrikedomen och mycket viktiga för fiskrekrytering, säger Lena Kautsky. De pågående klimatförändringarna sätter dessutom ytterligare press på kustekosystemen och speciellt tångsamhällena. Den ökade avrinningingen från land leder till att salthalten minskar och en marin art som blåstång kan komma att försvinna. Detta gör det ännu mer angeläget minska tillförseln av näring till kustzonen och att sätta in åtgärder för att restaurera blåstångssamhället där det försvunnit eller minskat. 

Mer information: