Stockholms universitet logo, länk till startsida

Humanitära behov avgörande för FN:s katastrofstöd efter klimatkatastrofer

FN-bistånd efter klimatrelaterade katastrofer styrs främst av humanitära behov och inte av finansiärernas strategiska intressen. Det visar en ny studie som betonar betydelsen av att väga in klimatfrågor för att förstå biståndsutbetalningar.

Foto: Hagen Berndt/MostPhotos
FN spelkar en viktig roll vid klimatrelaterade katastrofer. Foto: Hagen Berndt/MostPhotos

Studien Humanitarian need drives multilateral disaster aid, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), är den första beräkningen som gjorts av FN:s klimatrelaterade katastrofbistånd på en global nivå. Enligt studien verkar Förenta nationerna (FN) ha förmågan att hålla emot mäktiga finansiärländers strategiska intressen. I stället fördelas katastrofbistånd dit farorna och behoven är störst, även om det inte helt kan uteslutas att mäktiga finansiärer kan påverka FN:s biståndsflöden.

 

Klimatförändringarna innebär ökade hot

Klimatförändringarna gör att hoten mot människors försörjningsförmåga ökar. Klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, stormar och torka har bland annat förstört människors boende, minskat skördar och ”eldat på” på konflikter, speciellt i utvecklingsländer. För att kunna bidra med ett bra katastrofbistånd är stater beroende av internationella organisationer, och då främst FN.

Faktorerna för hur FN fördelar katastrofbistånd har dock varit rätt outforskade. För att fylla denna kunskapslucka har forskare vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, samt knutna till Bolincentret för klimatforskning och Mistra Geopolitics, undersökt de faktorer som styrt FN:s katastrofbistånd: Detta genom att studera ett nytt dataset över bistånd från FN till klimatrelaterade katastrofer under perioden 2006-2017.

 

Humanitära behov avgörande för FN:s prioriteringar

Studien kommer fram till två övergripande slutsatser. För det första är det främst humanitära behov som styr FN:s prioriteringar av bistånd efter klimatrelaterade katastrofer. FN verkar ha förmåga att hålla emot finansiärländernas strategiska intressen och främst fördela katastrofbistånd dit behoven är störst. För det andra har studien stor betydelse för forskningen kring effekterna av katastrofer då den erbjuder ett sätt att mäta hur stora riskerna är för olika typer av katastrofer såsom stormar, torka och översvämningar. För första gången finns nu en metod för att mäta och jämföra hur allvarliga olika faror kopplade till sådana klimatrelaterade katastrofer på global nivå är.

Läs studien Humanitarian need drives multilateral disaster aid i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS): Dellmuth LM, Bender F, Jönsson AR, Rosvold EL, von Uexkull N., “Humanitarian need drives multilateral disaster aid”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., Vol. 118 (2021). doi: 10.1073/pnas.2018293118.
 
Studiens författare
Studien är gjord av Lisa Dellmuth, Frida Bender, Aiden Jönsson, Elisabeth Rosvold, och Nina von Uexkull vid Stockholms universitet och Mistra Geopolitics. www.mistra-geopolitics.org

Läs en längre artikel på engelska Humanitarian needs crucial for UN disaster relief after climate disasters