Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur är det som tjej att växa upp i socialt utsatta områden?

Det offentliga samtalet om utsatta områden kretsar ofta kring frågor om våld, skjutningar och gängkriminalitet, något som främst involverar killar och unga män. Men hur är det egentligen att växa upp och bo i dessa områden som tjej?

I ett Forte-finansierat projekt ska Maria Andersson Vogel, tillsammans med Linda Arnell vid Umeå universitet och Maria Moberg Stephenson vid Örebro universitet, intervjua och följa tjejer och unga kvinnor som lever i socialt utsatta områden för att undersöka detta. 

Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om tjejers liv i det som Polismyndigheten definierar som särskilt utsatta områden. Detta sker genom två delstudier: I ett första led undersöks hur tjejer (13–19 år) som växer upp i särskilt utsatta områden orienterar sig i tillvaron på en plats som beskrivs vara märkt av fattigdom, social exkludering och kriminalitet. I ett andra led, och mot bakgrund av vad som framkommer i den första delstudien, undersöks hur olika centrala samhällsaktörer resonerar kring tjejers livssituationer i särskilt utsatta områden. Ambitionen är att den kunskap som de båda delstudierna genererar kan användas för att utveckla ett kritiskt och demokratiserande samhällsarbete i vad som benämns som utsatta eller särskilt utsatta områden.