Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur gick det till när finska blev till svenska i Tornedalen?

Det var inte meningen att finskan, eller meänkieli, skulle utrotas från Tornedalen när assimileringspolitiken sattes in i slutet av 1800-talet. Tanken från statens håll var att en tvåspråkighet skulle leva kvar. Men effekten blev att svenskan tog över. Minoritet.se har träffat språkforskaren Kenneth Hyltenstam som berättar om språkbytesprocessen i Tornedalen.

Kenneth Hyltenstam. Foto: Pia Nordin
Kenneth Hyltenstam. Foto: Pia Nordin

Kenneth Hyltenstam är professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. När Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset höll kaffemöte i Stockholm i januari höll han ett spännande föredrag om språkbytesprocessen i Tornedalen.

Det har skett en förskjutning från finska eller meänkieli i dominans till svenska som dominans i Tornedalen?  

 Ja, åtminstone i de yngre generationerna. Man kan kalla det en språkbytesprocess och sånt händer överallt i världen. Om man ser det i bilder så finns det först enspråkighet i X som följs av en period med tvåspråkighet (X och Y). Den perioden kan vara lång, kanske bli permanent och se ut på många olika sätt. De äldre kanske talar mer språk X och de yngre mer språk Y.

Om tvåspråkigheten fullbordas leder det fram till enspråkighet. I Tornedalen är man i den här tvåspråkighetsfasen hela tiden och den ser väldigt komplex ut. Om man skulle beskriva hur språkbehärskningen ser ut så varierar den väldigt mellan individer.

Läs hela artikeln av Susanne Redebo på Minoritet.se:

Hur gick det till när finska blev till svenska i Tornedalen?

Kenneth Hyltenstam

Karta över Tornedalen i Sverige och Finland.
Fenn-O-maniC, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons