Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur upplever barn polisens ingripande vid familjevåld?

Trots att polisen har en central roll i att hantera våld och övergrepp inom familjen, har endast få studier undersökt deras arbete i relation till utsatta barn. Genom en forskningsöversikt har Carolina Øverlien tillsammans med forskare från Irland, Nordirland och Canada siktat på att se närmare på barns erfarenhet av poliser i samband med familjevåld.

Carolina Överlien, porträtt. Foto: Eva Dalin
Carolina Överlien, porträtt. Foto: Eva Dalin

Utifrån den forskning som ingick i studien kan vi se att det är mycket viktigt att arbeta för att höja polisers medvetenhet och utbildning om hur familjevåld påverkar barn. Studierna visar att polisens sätt att hantera utryckningar vid familjevåld i hög grad påverkar de barn som är närvarande. Det är också tydligt att forskningsfältet behöver utvecklas så att inte bara vuxna och professionella studeras, utan även det mest sårbara offret för familjevåld: barnet.

Ta del av studien

Läs mer om Carolina Øverliens forskning  

Millar, A., Saxton, M., Øverlien, C. och Elliffe, R. (2021). Police Officers Do Not Need More Training; But Different Training. Policing Domestic Violence and Abuse Involving Children: A Rapid Review. Journal of Family Violence, October 2021. DOI: 10.1007/s10896-021-00325-x