Stockholms universitet

Ingela Holmström antagen som docent

Institutionen för lingvistik gratulerar Ingela Holmström som antagits som docent i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet.

Ingela Holmström disputerade i pedagogik vid Örebro universitet 2013. Idag är hon verksam som forskare och universitetslektor inom ämnena dövas och hörselskadades flerspråkighet och teckenspråk vid Institutionen för lingvistik. Ingela Holmströms forskning handlar om kommunikation och interaktion mellan döva, hörselskadade och hörande i olika sammanhang, där olika språkliga resurser används. Hon har ett särskilt intresse för dövstudier, där också frågor om dövas utbildning ingår.

Ingela Holmström. Privat foto.
Ingela Holmström. Privat foto.

Ingela Holmström antogs som docent av Humanistiska fakultetsnämnden i början av sommaren. 

Mer om vår forskning

Dövas och hörselskadades flerspråkighet (om forskningsområdet)

Teckenspråk (om forskningsområdet)

Döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige – om det VR-finansierade forskningsprojektet Mulder