Stockholms universitet logo, länk till startsida

Inledningskapitel i The Brecht Yearbook 46 författat av Rikard Hoogland

I inledningskapitlet till årets upplaga av The Brecht Yearbook skriver Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap, om hur Brechts dramatik kan aktualiseras genom en postdramatisk iscensättning.

Rikard hoogland. Foto: Sören Andersson.

The Brecht Yearbook ges ut av International Brecht Society, som verkar för att främja forskning om Berthold Brechts (1898-1956) liv och arbete. Rikard Hooglands kapitel i The Brecht Yearbook 46 (2021), som inleder årsboken, heter ”Brecht as a Stranger in a Postdramatic Era: Fatzer at Deutsches Theater 2016”.

I artikeln undersöker Hoogland hur Brechts dramatik kan aktualiseras genom en postdramatisk iscensättning. Han gör även en kritisk analys av Hans-Thies Lehmanns begrepp "Postdramatisk teater" och diskuterar hur synen på Brechts lärostycken har förändrats.

Läs mer om artikeln

Läs mer om Rikard Hooglands forskning