Stockholms universitet

Internationell gäst

Institutionen välkomnar docent Mathieu Albert från Wilson Centre vid Toronto University i Canada, som gästar oss under oktober.

Mathieu Albert besöker forskargruppen för högskolepedagogik (HELP) där han kommer att delta i och ge seminarier, träffa doktorander och ta del i ett forskningsprojekt om hur forskning värderas inom olika högskolepedagogiska kontexter tillsammans med professor Klara Bolander Laksov.

Mathieu Albert är expert på Pierre Bourdieu och social teori. Hans forskning utgår från utbildningssociologiska perspektiv och fokuserar på kunskapsepistemologier inom samhällsvetenskap och medicinsk pedagogik.