Stockholms universitet

Internationellt studiebesök på JMK

Den 13 september välkomnade journalistikprogrammet ett internationellt studiebesök med 45 deltagare från fem afrikanska länder: Tanzania, Uganda, Kenya, Zambia och Zimbabwe.

Foto: Henrik Schröder SU

Gruppen, som bestod av journalister och mediechefer, journalistutbildningar på universitet, inom olika statliga medieorgan och ministerier, och inom olika internationella NGOs, deltar i en ITP utbildning ”Media regulation in a democratic framework” ledd av Fojo, Sida, Niras och Global Reporting.

Gruppen besökte JMK för att få inblick i vår journalistikutbildning samt journalistikutbildning och forskning på högskolenivå i Sverige.  Studierektor Maria Nilsson berättade om våra utbildningar och vår forskning, journalistiklärarna Susanna Edling och Jesper Huor berättade om hur vi lägger upp nyhetsjournalistik och dokumentärkurser, såsom det aktuella samarbetet med Nyhetsbyrån Järva. Studiebesöket innehöll också ett möte med två forskare som fokuserar på medier i Afrika: Bonnier visiting professor Dani Madrid Morales från University och Sheffield samt JMK doktorand Joy Kibarabaras som presenterade sin forskning i constructive journalism.  
 
Förutom JMK besöker gruppen under sin tid i Stockholm MPRT, Kulturdepartementet, MO, SJF, Medierådet, Institutet för Mediestudier, SVT och Sida.
 
I maj tog journalistikprogrammet emot studiebesök med liknande upplägg, då för cirka 50 deltagare i programmet förlagt till Asien,  med deltagare från Bangladesh, Kambodja, Laos, Myanmar och Vietnam.