Stockholms universitet

Intervju med Sandra, amanuens

Vad gör egentligen en amanuens? Vi ställde några frågor till Sandra Moss, masterstudent och amanuens vid Kriminologiska institutionen.

Sandra Moss. Foto: Privat.
Sandra Moss. Foto: Privat.

Vad gör en amanuens?

- Arbetet som amanuens är ganska varierande men en av de primära arbetsuppgifterna är rättning av tentor. Som amanuens vid Kriminologiska institutionen så agerar man även kursassistent för olika kurser på grundnivå, vilket innebär att man är ansvarig för olika utbildningsadministrativa uppgifter relaterade till den aktuella kursen man är assistent för. Det kan röra sig om uppgifter så som registreringar/uppdateringar i Ladok eller Athena samtidigt som man hjälper studenter med olika typer av spörsmål relaterade till utbildningen. Sammantaget kan man säga att de vanligaste arbetsuppgifterna består av tentarättning och olika typer av utbildningsadministrativa uppgifter.

Vad har du fått göra i ditt arbete som amanuens?

- Förutom att jag rättat tentor och agerat som kursassistent i olika kurser för de som läser kriminologi 1, så har jag även fått göra en mängd andra uppgifter vilka inte tillhör de primära sysslorna. Jag har exempelvis varit behjälplig med olika typer av inköp samt vid arkivering. En av de absolut roligaste uppgifterna som jag fått under min tid som amanuens var i våras, då jag fick vara med och assistera i ett forskningsprojekt som bedrivs på institutionen. Jag, tillsammans med en annan amanuens, hjälpte till med kodningen av den data som forskarna i projektet samlat in. Denna uppgift var dels väldigt spännande, samtidigt som den kändes lärorik i relation till de jobb jag ämnar söka framöver. 

Vad tar du med dig från ditt arbete som amanuens vid institutionen?

- Det jag lärt mig under arbetes gång, vilket är en hel del. Det är svårt att lyfta allt, men jag kan ta upp det som varit mest lärorikt. Tentarättningen är faktiskt en uppgift som varit väldigt givande då jag anser att det utvecklat mitt eget skrivande. Genom att läsa andras uppsatser och examinationsuppgifter med en kritisk blick anser jag mig blivit bättre på att göra detsamma med mina egna uppsatser. Samtidigt som det är viktigt i rättningen att ge studenterna konstruktiv feedback, vilket hjälpt mig att utveckla även denna förmåga. Jag tar även med mig de trevliga samtalen jag haft med studenter i kurserna jag agerat kursassistent för, samt det jag lärt mig från det administrativa arbetet. Jag anser mig nu exempelvis ha mycket goda kunskaper i flera av de studieadministrativa datorsystemen, vilket känns som en fördel i framtida arbeten då i princip alla arbetsplatser har minst ett affärssystem eller motsvarande som man jobbar i.  

Rekommenderar du studenter att söka en amanuenstjänst?

- Ja, absolut! Dels på grund av det jag svarat på frågorna ovan – att arbetet är lärorikt inför framtida arbete eller studier – och dels på grund av att det är ett väldigt roligt deltidsjobb. Om man är intresserad av kriminologi och är student är jobbet perfekt, då man får arbeta med uppgifter relaterade till kriminologi på olika sätt. Samtidigt finns det även praktiska fördelar med arbetet. Det är exempelvis anpassat för att man ska kunna studera samtidigt som man jobbar (vilket går jättebra då tjänsten bara är på 25%). Det är även en fördel att arbetsplatsen ligger i anslutning till universitet där man studerar, man kan alltså gå till jobbet i samband med att man har en föreläsning vilket sparar mycket tid i jämförelse med deltidsarbetet inom andra organisationer/företag.