Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jessica Östberg får pris för framstående forskningsinsatser

Jessica Östberg, docent i civilrätt, har tilldelats Emil Heijnes Stiftelses belöning av värdefulla insatser för rättsvetenskaplig forskning. Prissumman är 75 000 kronor.

Vid sitt sammanträde den 15 november 2021 beslutade styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning att uttdela pris till Jessica Östberg för framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen.

Jessica Östberg är docent i civilrätt med särskild inriktning mot associationsrätt och avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Tidigare har hon under tio års tid arbetat som advokat med särskild fokus på bolagsrätt och är idag anställd vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet som universitetslektor med undervisning i associationsrätt, bolagsrätt samt aktiemarknadsrätt.

Sedan sin avhandling 2016 med titeln "Styrelseledamöters lojalitetsplikt" har Jessica bland annat släppt följande publikationer (i urval från Stockholms universitets publikationsdatabas):

Om Emil Heijnes stiftelse

Emil Heijnes stiftelse kom till 1948 genom advokaten Emil Heijnes testamente. Stiftelsens ändamål är att ”främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning”.

Stiftelsen delar ut omkring 2 miljoner kronor per år. De flesta anslagen ges som tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar men vissa år utdelas även ett pris för högst förtjänt juridiskt ­författarskap. Priset går till forskare eller domare.