Stockholms universitet logo, länk till startsida

JMK öppnar redaktion i Rinkeby

I ett samarbete med Journalistprogrammet på SU, Nyhetsbyrån Järva och RInkeby Folkets Hus kommer journaliststudenter på termin 2 arbeta några veckor i Järvaområdet med lokaljournalistik.

Foto: EmiliaC / Most Photos
 

Satsningen I Järva/Rinkeby är ett nytt upplägg på kursen Nyhetsjournalistik som ges termin två. Det är en satsning på lokaljournalistik som är och blir allt viktigare ur demokratisynpunkt. Därför är det viktigt att våra studenter får erfarenhet av att bevaka både nyheter och göra undersökande projekt till gagn för en bredare allmänhet och de människor som bor i området.
 
Projektet är ett samarbete med Nyhetsbyrån Järva som producerar nyheter för invånare på Järvafältet.   Studenterna på kurser kommer att arbeta i ett roterande schema i olika redaktionsgrupper  i Rinkeby—i en lokal som JMK har hyrt för kursen—och på  nyhetsdesk på JMK.  Nyheterna publiceras på kurs-sajten laget.jmk och når där allmänheten.  Det är alltså journalistik på riktigt.

Foto: Nyhetsbyrån Järva


Projektet är ett initiativ utvecklat av lärarna som håller i kursen, Susanna Edling och Erik Palm som bägge är erfarna journalister.  Vår nya adjunkt Yvonne Åstrand, erfaren nyhetsjournalist, undervisar också på kursen.
 
Momentet i Rinkeby startar 5 april, med introduktion till nyhetsvärdering, ekonomi- och undersökande journalistik. Kerstin Gustafsson Figueroa från Nyhetsbyrån Järva kommer också till JMK för att ge studenterna en introduktion till nyhetsbyrån.
 
Det finns många olika mål/syften—både kort- och långsiktigt. Ett är att studenterna utvecklar kompetens i lokaljournalistik. Ett annat viktigt syfte är att Järvafältet är att bidra med bevakning av Järva, som är användbart för invånarna och allmänheten, och att samarbeta med lokala journalister och invånare som själva bevakar sitt område.. För utbildningen är syftet att knyta kontakter och bidra till området, men också att väcka intresse för utbildningen. Efter utvärdering av kursen är ambitionen att vidareutveckla och fortsätta projektet.  
 

Nyhetsbyrån Järva

Nyhetssajten Läget

Journalistprogrammet