Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johan Eklöf och Malin Jonell prisas för Östersjöforskning

Östersjöakutens pris 2022 tilldelas forskarna Johan Eklöf, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, och Malin Jonell, Stockholms Resilienscentrum och Beijerinstitutet, för deras starka forskning om Östersjön. Årets pris delas ut till professorerna Bengt-Owe Jansson och AnnMari Janssons minne, och överräcktes av kronprinsessan Victoria vid Askölaboratoriets 60-årsjubileum.

 

 

Pionjärerna Bengt-Owe Jansson och AnnMari Jansson var två av de första att bedriva forskning vid Askölaboratoriet, och Bengt-Owe blev 1961 fältstationens första föreståndare. Med anledning av Askölaboratoriets 60-årsjubileum delades Östersjöakutens pris denna gång ut till dessa banbrytande forskares minne. 

Johan Eklöf disputerade vid Systemekologiska institutionen och är sedan 2018 universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Motiveringen till priset lyder:

Tyngdpunkten i Johans forskning är kustekosystemens betydelse för fisket och hur dessa påverkas av människan idag och av framtida klimatförändringar. Liksom Bengt-Owe Jansson har han ett systemekologiskt perspektiv på frågorna och kombinerar fältstudier med mesokosmstudier och modellering. Socio-ekologi och förvaltning av ekosystemtjänster ingår som viktiga komponenter i flera av hans projekt.

 – Det känns väldigt roligt och också väldigt hedrande att dels få ett pris för sin forskning och dels nämnas i samma sammanhang som en sådan forskningsmässig gigant som Bengt-Owe var, säger Johan Eklöf.

Malin Jonell disputerade vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik år 2016 och är nu
knuten till Stockholms Resilienscentrum, Stockholms universitet, och Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademin. Motiveringen till hennes pris lyder:

Tyngdpunkten i Malins forskning är mänskligt beteende kopplat till konsumtion av fisk, livscykelanalyser och breda analyser av de globala matsystemen. Liksom AnnMari Jansson har hon ett systemekologiskt perspektiv på frågorna och kombinerar ekologi, ekonomi och naturresurshushållning på ett nyskapande sätt i sin forskning.

 – Det är en fantastiskt stor ära att ha fått det här priset och speciellt roligt när det är till en sådan fantastisk person som AnnMari Jansson, säger Malin Jonell.

Forskarna Johan Eklöf och Malin Jonell mottog Östersjöakutens pris av kronprinsessan Victoria i samband med Askölaboratoriets 60-årsjubileum.

Stiftelsen Östersjöakuten är ett resultat av en insamling startad 1994 av Svenska Transportarbetareförbundet till stöd för marin forskning om Östersjön. Medlen överlämnades till Stockholms universitets Östersjöcentrum, varvid en fond och senare en stiftelse inrättades. Bland tidigare pristagare finns tidigare finansminister Allan Larsson och professor Kjell Larsson, Linnéuniversitetet.