Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johan Rockström tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

För sin starka röst i klimatfrågan tilldelas Johan Rockström Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr. I motiveringen betonas att hans djupa insikter från många forskningsområden ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.

Johan Rockström
Foto: Niklas Björling

Johan Rockström är professor i jordsystemsvetenskap vid universitetet i Potsdam och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Han är chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, ett av världens mest framstående forskningsinstitut för klimat- och hållbarhetsforskning. I Potsdam fortsätter han leda forskningen om planetära gränser och tvärvetenskapliga forskning om förvaltning av Jordens allmänningar, inom ett institut som utgör en stark plattform i sitt globala klimatarbete.

Juryns motivering:
Johan Rockström tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris för sin starka röst i klimatfrågan, som rymmer djupa insikter från många forskningsområden och en förståelse av politikens och näringslivets roll, och som därtill ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.

 

Fler pristagare från Stockholms universitet

Bland tidigare mottagare av priset finns bland andra filosofiprofessor Åsa Wikforss och juridikprofessor Mårten Schultz, båda vid Stockholms universitet.

 

Etiketter