Stockholms universitet

Jonatan Pettersson utnämnd till docent i nordiska språk

Jonatan Pettersson, universitetslektor, har blivit utnämnd till docent i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hans forskningsintressen är nordisk texthistoria, översättning i äldre tid, den medeltida handskriftskulturen, den tidigmoderna tryckkulturen, översättningsvetenskap, språkhistoria, historisk sociolingvistik.

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin
Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Jonatan Pettersson