Stockholms universitet logo, länk till startsida

Juridicum blir värd för en bokskatt inom folk- och skiljedomsrätt

Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, har äran att vara värd för domare Lagergrens samling och bevara den för kommande generationer. De böcker och dokument som doneras kommer att inhysas, och tillgängliggöras studenter och forskare, i institutionens Skiljedomsrättsbibliotek.

gruppfoto
Iran-US Claims Tribunal, inrättad den 19 januari 1981 och ledd under ordförandeskap av domare Lagergren. 

Domare Gunnar Lagergren, utsedd till hovrättspresident och riksmarskalk vid hovet, var en av världens främsta internationella skiljedomare och starkt bidragande till att sätta Sverige på kartan när det gäller internationella skiljeförfaranden. Han medverkade framgångsrikt med att lösa en rad politiska och ekonomiska tvister, exempelvis mellan Egypten och Israel samt Indien och Pakistan, och har utan tvekan format det internationella skiljeförfarandet som vi känner det idag. 

Lagergren är också ett namn att minnas för sina insatser inom folkrätt. Detta följer bland annat av hans tid som domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna men inte minst för den svåra uppgiften att vara den första presidenten i The Iran-United States Claims Tribunal. 

Kollage av tre bilder
Delar ur den donerade samlingen; Karta från gränstvisten mellan Indien och Pakistan (The Rann of Kutch arbitration, 1965), plaketten som gavs till domare Lagergren när han slutade vid Iran US Claims Tribunal 1984 samt ett personligt meddelande till Lagergren ur en bok av baronessan Rosalyn Higgins (den första kvinnliga domaren som valdes in i ICJ och den första kvinnliga presidenten 2006).

Blev 96 år gammal

Lagergren föddes den 23 augusti 1912 och levde till i slutet av december 2008. Donationen av hans samling av böcker och dokument har tilldelats till gagn för både folkrätt och skiljeförfarandet vid den juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Den bistods av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (ett utav världens ledande tvistlösningsorgan, förkortat SCC), representerad av generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson, och var möjlig tack vare ett stort stöd från döttrarna Nane Annan, Mi Ankarcrona och Astri Lidman samt sonen Bengt Lagergren.

– Att Juridicum utsetts till värd för domare Lagergrens arkiv och fått förtroende att bevara dem för kommande generationer är utan tvivel en bekräftelse på det internationella erkännandet av den Juridiska fakulteten och dess skiljedoms- och folkrättsliga ämnen. Det är en sann ära, säger Crina Baltag som är en av föreståndarna för masterprogrammet i internationell skiljemannarätt, ICAL.


Vill du ta del av samlingen?

Domare Lagergrens samling kommer att inhysas, och tillgängliggöras studenter och forskare, i institutionens Skiljedomsrättsbibliotek. Kontakta Crina Baltag eller Daria Kozlowska Rautiainen om du vill veta mer om hur du kan ta del av den där.