Stockholms universitet

Karolina Ekholm och Anders Åkerman publicerar debattartikel i Svenska Dagbladet

”Bostadspolitiken är farligt motsägelsefull”

Svenska myndigheters hantering av bostadsmarknaden bidrar till den snabba prisökningen och skapar stora trovärdighetsproblem.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet

Brunnsviken
Foto: Adam Jacobsson