Stockholms universitet

Kartlägger cellernas energiomvandling

Miljarder år av evolution ligger bakom det finurliga proteinmaskineri i naturens celler som fångar in och omvandlar energi. Professor Ville Kaila studerar proteinernas struktur och funktion i detalj för att förstå hur energiomvandlingen går till. Kunskapen kan på sikt leda till behandling av vissa sjukdomar där cellernas kraftverk fallerar.

Foto: Hyunho Kim
Foto: Hyunho Kim

Läs artikeln om Ville Kailas forskning vid SciLifeLab på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats