Stockholms universitet logo, länk till startsida

Katarina Fast Lappalainen är Årets lärare 2022

Fem skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Katarina Fast Lappalainen, jur. dr. i offentlig rätt och universitetslektor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen.

Illustration: Sara-Maria

Hon visar oss möjliga framtidskarriärer.

Motivering

porträttbild
Katarina Fast Lappalainen.

"Katarina Fast Lappalainen vid Juridiska institutionen utses till Årets lärare för sitt professionella förhållningssätt till lärarrollen där hon fungerar både som mentor och förebild.

Katarina pratar med studenterna på ett sätt som gör att de känner att hon är genuint intresserad av att hjälpa dem att lära sig och att utvecklas inför framtiden. Hon arbetar alltid med att höja kvaliteten på den kurs hon undervisar både pedagogiskt och innehållsmässigt, något som intygas både av studenter och kollegor. Hon länkar också undervisningen på ett effektivt sätt till aktuella händelser både i Sverige och internationellt.

Katarina bidrar också till att utveckla undervisningen vid hela institutionen, genom att engagera sig i pedagogiska utvecklingsprojekt och involvera mer juniora kollegor i ett kontinuerligt utvecklingsarbete genom arbete i lärarlag."

Läs mer om Katarina Fast Lappalainen

Om priset

Pedagogiska priset Årets lärare delas ut varje år vid Stockholms universitet. Det är studenter och medarbetare som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör uppskattade pedagogiska insatser. Till priset nominerades i år 259 lärare vid 44 institutioner.

Priset går till den lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet. Det innebär att bedömningen inte enbart lägger vikt vid de nominerades interaktion med studenter, utan också engagemang i utvecklingsarbete, bidrag till kollegial samverkan och förankring och eventuella bidrag till högskolepedagogisk forskning.

Årets lärare får en prissumma på 50 000 kronor vardera, som ska ge lärarna möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till institutionerna där lärarna är verksamma. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor vid promotionshögtiden.

Läs mer om priset Årets lärare

Övriga pristagare

Följande lärare har tilldelats priset Årets lärare 2022: Katarina Fast Lappalainen, Juridiska institutionen, John Fitzpatrick, Zoologiska institutionen, Olov Karlsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Lena Sjögren, Institutionen för arkeologi och antikens kultur samt Oliver Smith, Institutionen för ämnesdidaktik.