Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kathrin Glüer-Pagin är invald i Vetenskapsakademien

Klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap

Kathrin Glüer-Pagin är professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning rör sig inom framförallt språk- och medvetandefilosofi. Hon disputerade med en avhandling om centrala språkfilosofiska frågor om mening och normer. I den argumenterade hon mot det vedertagna antagandet att språklig mening är bestämd av normer; enligt henne kan språklig mening redogöras för utan hänvisning till normer, regler eller konventioner.

Glüer är en av världens främsta experter på den amerikanske filosofen Donald Davidson. I sina diskussioner av Davidsons filosofi fokuserar hon främst på grundläggande semantiska frågor om mening och tankeinnehåll, men hon är också intresserad av semantiska grundvalsfrågor och formell semantik i största allmänhet. Tillsammans med kolleger har hon utvecklat en ny semantisk teori för naturliga språk, växelsemantik, och visat hur den kan bidra till att lösa flera av de tyngsta utmaningarna i samtida språkfilosofi.

Ett annat område som Glüer har lämnat bidrag till är perceptionsfilosofi. Hennes variant av den doxastiska teorin är en ny filosofisk teori för visuell perception vars redogörelse för varseblivningars natur och semantiska innehåll förklarar deras speciella kunskapsteoretiska roll på ett mycket naturligt sätt.

Kungliga vetenskapsakademien