Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kemister belönas av KVA

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) belönar sju forskare för deras arbeten inom fysik, kemi, medicin och ekonomiska vetenskaper samt för insatser som främjat svensk forskning. Tre av forskarna finns vid Stockholms universitet.

Arrheniuslaboratoriet
Arrheniuslaboratoriet Foto: Ingmarie Andersson

Ville Kaila, professor i biokemi vid Stockholms universitet tilldelas Tage Erlanders pris på 200 000 kronor i forskningspris och 75 000 kronor för ett symposium ”för sina forskningsinsatser inom bioenergetik, särskilt multiskal-simuleringar av elektron- och protonöverföringar i biomolekylära system”.

Erik Lindahl, professor i biofysik vid Stockholms universitet, tilldelas Wallmarkska priset på 110 000 kronor ”för framstående beräkningskemiska insatser inom molekyldynamik och biomolekylstrukturers rekonstruktion”.

Pål Stenmark, professor i strukturell biokemi vid Lunds universitet och även docent vid Stockholms universitet, tilldelas Lindbomska belöningen på 10 000 kronor ”för hans upptäckt av en ny form av botulinumtoxin specifikt för malariamyggan”.