Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kenneth Jonsson erhåller medalj

Han belönades i november 2021 med Gunnar Ekströms stiftelses medalj för sina framstående insatser i ämnet numismatik.

Kenneth Jonsson innehade Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet 1992-2020. Professuren är externt finansierad av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning.

Ekström-medaljen åtsida
Ekström-medaljen frånsida