Stockholms universitet

Klimatkris, ekokritik och miljöhjältar i barnlitteraturen.

Vilka barnböcker skapar en medvetenhet om vår samtids miljöfrågor? Vilka böcker engagerar? Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har för Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning läst alla miljöfrågeinriktade barnböcker som getts ut 2019. I Dagens Nyheter (8/2) skriver hon om barnlitteraturen i förhållande till klimatångest, Agenda 2030 och kunskap om natur och miljö.

Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.

I sin läsning av barnböckerna undersöker Lydia Wistisen om de har ett antropocentriskt eller ekocentriskt perspektiv. Men också hur böckerna förhåller sig till barnens klimatångest och vilken syn på barnen som framträder i böckerna. Hon konstaterar att barnen möter motstridiga miljöbudskap i litteraturen och disktuerar vilka typer av böcker som kan minska barnens känsla av maktlöshet inför miljökriserna.

"Hoppas 2021 innehåller fler böcker som ifrågasätter människans dominans över naturen, engagerar och uppmuntrar till förändring", skriver Lydia Wistisen i DN.

Läs hela artikeln på DN:s hemsida.

Här kan du även lyssna på Lydias föreläsning om miljöfrågor i barn- och ungdomslitteraturen.