Stockholms universitet logo, länk till startsida

Konferens samlade experter inom internationell rätt

Den 9 –11 september samlades vid Stockholms universitet och runt om i världen närmare 500 forskare till den första stora hybridkonferensen inom internationell rätt. Kronprinsessan Victoria invigde konferensen.

Kronprinsessan Viktoria vid talarpodiet
Kronprinsessan Viktoria höll öppningstal. Foto: Anna-Karin Landin

European Society of International Law (ESIL) är Europas största organisation för forskare, lärare och studenter inom folkrätt. Hösten 2020 skulle den årliga konferensen hållas vid Stockholms universitet. Pandemin kom dock emellan – men nu ett år senare ägde konferensen rum.

Den 9-11 september samlades närmare 500 deltagare från hela världen under temat ”Changes in international law-making: actors, processes, impact.” Konferensen arrangeras i hybridformat. Drygt 200 deltagare var på plats i Aula Magna vid Stockholms universitet och övriga deltagare deltog digitalt från olika håll i världen. 

I sitt välkomstanförande uttryckte Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding glädje över att det nu åter igen går att arrangera vetenskapliga konferenser och att hybridformatet kommer att bli allt vanligare.

Svensk tradition av arbete med internationell rätt

Kronprinsessan Victoria höll ett engagerat öppningstal där hon lyfte att Sverige har en lång tradition av arbete med internationell rätt och där Förenta nationerna är en grundpelare. Hon betonade de insatser som gjorts av personer som Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte. Kronprinsessan lyfte även att Sverige gjort pionjärinsatser inom internationell rätt. Ett exempel är Stockholmskonferensen 1972 om miljö och Stockholmsdeklarationen.

– Sverige och Stockholm är därför en ideal plats att arrangera en sådan här viktig konferens.

Kronprinsessan Viktoria tittar i kameran och ler
Kronprinsessan Viktoria omgiven av rektor Astrid Söderbergh Widding och ESIL:s ordförande Photini Pazartzis. Foto: Anna-Karin Landin

Internationell rätt ständigt aktuellt

Även de följande talarna, Jessika Van Der Sluijs, dekan vid Juridiska fakulteten, och ESIL:s ordförande Photini Pazartzis lyfte att Sverige är känt för arbetet med internationell rätt.

Hans Corell, ordförande för Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ) och tidigare rättschef för FN, talade om den långa traditionen av forskning och externa samarbeten inom internationell rätt som finns vid SCILJ och Stockholms universitet. Han betonade att internationell rätt ständigt har en viktig roll att spela runt om i världen, till exempel nu i Afghanistan och Belarus.

– Det är nödvändigt att stärka rättsstatsprincipen och att bekämpa korruption.

Hans Corell vid talarstolen
Hans Corell, ordförande för Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ). Foto: Anna-Karin Landin

Pandemin aktualiserar olika frågeställningar

Pål Wrange, föreståndare för SCILJ och en av de lokala arrangörerna av konferensen, lyfte i sitt tal att den pågående pandemin aktualiserar flera områden och frågeställningar inom internationell rätt. 20 år efter attentaten mot USA den 11 september finns, enligt honom, även anledning att reflektera över vad dessa händelser innebar för den internationella rätten.

Efter det inledande passet följde ett samtal om ”The Politics of Global Lawmaking” med Martti Koskenniemi  från Helsingfors universitet och Sarah Nouwen från European University Institute. Programmet fortsatte sedan med åtta ”fora” med inbjudna talare och tolv ”agoror”. Forum-diskussionerna berör mer allmänna frågor medan agoradiskussionerna är mer speciella, och anknyter till etablerade forskningsområden.

Första stora konferensen i hybridformat

ESIL-konferenserna har två huvudsyften, berättar professor Said Mahmoudi som är en av de lokala arrangörerna vid Stockholms universitet. Det första är att lyssna på de främsta folkrättsforskarna som diskuterar aktuella frågor och uppdaterar deltagarna på det senaste som har hänt inom olika folkrättsområden, presenterar resultatet av forskningsprojekt, eller väcker viktiga frågor för vidare fundering och forskning.  Det andra syftet är att träffa andra forskare, bilda nätverk, etablera samarbete med andra lärosäten, initiera gemensamma forskningsprojekt osv. 

Porträttbild på Said
Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt. Foto: Staffan Westerlund

Vad som är särskilt viktigt med denna konferens är, enligt Said Mahmoudi, att det är första stora folkrättskonferensen som äger rum i hybridformat och med deltagare både på plats och online. 
– Jag är övertygad om att denna konferens och våra erfarenheter av ett stort hybridmöte kommer att påverka många andra universitets beslut om hur man i framtiden ska planera akademiska konferenser.
 

Läs mer om konferensen:
esil2021.se/

Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ):
www.scilj.se/