Stockholms universitet logo, länk till startsida

Korn odlat kring Storsjön i Jämtland har egen genetisk kod

Ny forskning visar att korn odlat kring Storsjön, Jämtland, under 1800-talet, är av en annan sort än den som odlades i övriga Sverige och Norge. Odlingsmarken kring Storsjön var god och fröutbytet skedde lokalt, vilket resulterade i ett högst lokalt korn med egen genuppsättning.

Den gamla sorten jämtländskt korn som finns NordGen. Foto: Matti Leino.

I studien har 120åriga fröprov från Nordiska museet jämförts genetiskt med levande frömaterial från den nordiska genbanken (NordGen). Resultaten är inte bara viktiga ur ett historiskt och arkeologiskt perspektiv, där vi kan undersöka vad som odlats förr, utan även i ett framtidsperspektiv, där kunskaper om spannmåls olika genuppsättningar kan bidra till att utveckla mer klimatanpassade grödor. 

Resultaten har publicerats i den digitala tidskriften Bioiversity: ”Genetic Diversity in 19th Century Barley (Hordeum vulgare) Reflects Differing Agricultural Practices and Seed Trade in Jämtland, Sweden”, Martin N. A. Larsson, Matti W. Leino och Jenny Hagenblad, (2021), Biodiversity

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Matti Leino, forskare vid  det Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet och Jenny Hagenblad, biträdande professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet, samt biologistudenten Martin Larsson (Linköpings universitet): Historiska frön avslöjar unikt korn i Storsjötrakten

Foto: Matti Leino.

Studien har finansierats med stöd av Sven och Dagmar Sahléns Stiftelse, Kungl. Vitterhetsakademien, Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins Fond.

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Hagenblad, biträdande professor, jenny.hagenblad@liu.se, 013-28 66 86
Matti Leino, forskare, matti.leino@arklab.su.se, 08-16 25 18