Stockholms universitet

Kriser i internationella organisationers legitimitet studeras genom musik

Med hjälp av musik studerar statsvetare förändringar i förtroendet för internationella organisationer över två decennier, bland annat för EU, FN och IMF. ”The Battle of Seattle” 1999 och protesterna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 är exempel på legitimitetskriser som framträder.

Steve Kaiser from Seattle, US, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wi
"The Battle of Seattle 1999" Foto: Wikimedia Commons/Steve Kaiser

– Vi har skapat en musikalisk ljudbild som går att använda för att tolka data på ett nytt sätt och lägga märke till nya detaljer och helheter som vi inte tänkte på tidigare, säger statsvetaren Hans Agné.

 

Hur gjorde ni för att ta fram ljudbilden?

– Vi kände redan till i vilken omfattning internationella institutioner har varit föremål för gatuprotester, offentlig kritik, och negativa medborgerliga attityder under olika år. Sedan valde vi att låta de tre variablernas sjungas av tre stämmor i en konventionell kör. Medborgarnas attityder hörs i basstämman. Gatuprotesterna hörs i tenorstämman. Den offentlig kritiken hörs i sopranstämman.

Syftet var att behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga datastrukturen i ljudbilden, men att samtidigt göra det möjligt att ”begripa” ljuden för vanliga lyssnare. För att stycket inte skulle bli för långt är ljudet för varje år bara tre sekunder. 20 år kan alltså avlyssnas på ungefär en minut.

Lyssna på ”A Choir Crises in Global Governance”

 

Hur kom ni på att ni skulle jobba med ljud?

– Vi var missnöjda med de metoder som fanns för att ”mäta” legitimitet och legitimitetskriser inom statsvetenskap och sökte nya idéer för att beskriva det på ett sätt som tog hänsyn till flera aspekter av det komplexa begreppet.

 

Vad säger ljudspåren om utvecklingen av förtroendet för till exempel EU, FN och IMF?

– Tonsättningen visar tydligt legitimitetskrisen för globala institutioner kring millennieskiftet, med bland annat ”The Battle of Seattle” och protesterna vid EU-toppmötet i Göteborg. Den visar också hur denna våg av protester försvann, tunnades ut, eller omvandlas efter 11 september 2001, när det blev svårare att opponera sig mot de globala institutioner som associeras med västliga demokratier.

 

Nytt sätt att berätta om forskning

Enligt Hans Agné visar kompositionen på betydelsen av att förstå legitimitet som ett dynamiskt fenomen som bara kan begripas helt när den studeras över tid. Något som är möjligt att få syn på genom ljudbilden.

– Vår komposition ”A Choir Crises in Global Governance” visar hur forskare kan kommunicera sina resultat på ett nytt sätt och till nya grupper för att få ett starkare genomslag. Musikaliska eller ljudmässiga representationer av vetenskapliga observationer kan bidra med nya perspektiv på vad som har studerats och vad observationerna betyder i ett större sammanhang.

 

Artikel i New Political Science

Studien av publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften New Political Science. Där utvecklar forskarteamet metoden med utgångspunkt i ett omfattande forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskarteamet bakom studien består av: Hans Agné och Thomas Sommerer vid Stockholms universitet och David G. Angeler vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs artikeln i New Political Science
Hitta fler ljudfiler och filmer här

FAKTA:

Metoden som kallas ”sonification” har tidigare använts i begränsad omfattning, mest inom naturvetenskapen. Bland annat säger sig fysiker ha upptäckt kolets betydelse för att diagnostisera solstormar genom att lyssna på ljudet av data. I det här fallet används metoden istället för att titta på hur legitimitetskriser uppstår och försvinner i internationella organisationer – något som bland annat påverkar hur mycket resurser organisationerna får för att lösa problem, till exempel krig och fattigdom.

Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är och uppfattas vara rättmätigt eller berättigat. Det som saknar legitimitet, är illegitimt.

Hitta mer information om bilden från Seattle