Stockholms universitet

Kvinnosaker i utställning på House of Sweden i Washington DC

Hur hänger pennan, puderdosan och vattenledningen ihop med kvinnors frigörelse? Det berättar Karin Carlsson om i boken ”Kvinnosaker”. Boken som gavs ut av Bonnier Fakta i samarbete av Stockholms Kvinnohistoriska 2020 har nu blivit del av utställningen Her rights! På House of Sweden i Washington DC.

Karin Carlsson och omslaget till boken Kvinnosaker
Karin Carlsson har skrivit boken Kvinnosaker som just nu medeverkar på utställningen Her rights! på House of Sweden i Washington DC. Foto: Emelie Tamm, Stockholms universitet. Bokomslag: Bonnier Fakta

Just nu anordnar Svenska institutet och Svenska ambassaden utställningen Her rights! på House of Sweden i Washington DC. Utställningen visar det svenska samhällets väg mot större jämställdhet – en process där politiska reformer och folkrörelser varit viktiga, men där även vardagliga ting har spelat en stor roll. Föremål som har fungerat som markörer för kvinnlig frigörelse, förenklat vardagen och skapat förutsättningar för ett mer självständigt liv för kvinnor. I boken Kvinnosaker Ett sekel av kvinnohistoria genom femtio föremål har historikern Karin Carlsson tittat närmare på 50 vardagliga ting som berättar svenska kvinnors historia från förra sekelskiftet fram till idag, och ett urval av dessa finns nu tillsammans med texterna ur boken med i utställningen i Washington DC som pågår till och med mars 2023.

Bild från utställningen Her rights! på House of Sweden, Washington DC
Utställningen Her rights! på House of Sweden i Washington DC. Foto: House Of Sweden

Läs mer om uställningen Her rights!

Se film om hur föremål berättar historia, med Karin Carlsson

Läs mer om Stockholms kvinnohistoriska

 

Om Karin Carlsson

Karin Carlsson disputerade 2014 vid Historiska institutionen, Stockholms universitet på avhandlingen Den tillfälliga husmodern. Hon har varit verksam som forskare vid institutionen och även samarbetat med Stadsmuseet i Stockholm, bland annat i projektet Bekönade rum.