Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lär dig hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av statistik

Statistik handlar om att analysera och utvärdera insamlad data och information. Man gör detta för att kunna förstå det man studerar och även kunna förutsäga framtida händelser, till exempel hur ett politiskt val kommer att gå, eller hur en pandemi kan förhindras.

Statistik finns överallt! Det är ett fantastiskt verktyg att förstå samhället, granska uttalanden och bygga upp relevanta argument.

Statistik handlar alltså om att analysera och utvärdera insamlade data och information. Man gör detta för att kunna förstå det man studerar och även kunna förutsäga framtida händelser, till exempel hur en pandemi ska kunna förhindras eller hur ett politiskt val kommer att gå.

Det kan svårt att avgöra sanningshalten bakom den statistik som läggs fram - för den som inte känner till de grundläggande resonemangen. På grund av matematiken kan det kanske kännas på gränsen till omöjligt att lära sig statistik. Visst måste man räkna en del, men det viktigaste är ändå själva förståelsen för vad statistiken säger - vad den ger svar på och vad som egentligen efterfrågades.

Nyfiken på statistik?

Institutionen för folkhälsovetenskap ger en återkommande sommarkurs i grundläggande statistik. Där lär du dig mer om grundläggande statistiska begrepp och hur du tar fram, presenterar och tolkar beskrivande statistik genom tabeller och figurer.
Vid statistisk analys är datorn ett ovärderligt verktyg. I kursen får du använda SPSS, ett statistikprogram som används av hälsoforskare för att bearbeta och analysera undersökningsdata. SPSS används också av bland annat marknadsforskare och undersökningsföretag.

Sommarkursen i grundläggande statistik med SPSS ges på distans

Undervisningen består av lärarledda seminarier där teoretiska genomgångar följs av praktiska dataövningar med statistikprogrammet SPSS.  Det finns även tillfällen att, på frivillig basis, medverka vid schemalagda räknestugor. Kursen ges på grundnivå och riktar sig till universitetsstudenter såväl som praktiker, oavsett akademisk bakgrund.

När går sommarkursen?

Vår sommarkurs "Grundläggande statistik med SPSS", 3 hp (PH01G1) ges under kursperioden v 23 - 25, 2021.
Litteraturlistor och länkar för nedladdning av SPSS kommer att finnas i kurskatalogen - där hittar du också en länk som leder vidare till ansökan:

su.se/publichealth/PH01G1

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna kurs är du välkommen att kontakta de kursansvariga lärarna via epost till spss.publichealth@su.se

Cirkeldiagram och staplar på en läsplatta
Bild: Mostphotos