Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lärosäten föreslås få fler platser till sommarkurser och basår

I ett pressmeddelande 23 april berättar Utbildningsdepartementet att regeringen föreslår en fördelning av 6000 platser till sommarkurser på många av landets lärosäten. Detta för att fler ska kunna börja studera redan i sommar.

För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

 

Antal platser till Stockholms universitet

Enligt förslaget ska Stockholms universitet tilldelas 540 sommarkursplatser, 84 platser till basår 2020 och 165 platser till basår 2021.

Att antalet platser inom högre utbildning ökas beror på det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset. Det innebär att fler människor behöver söka sig till universitet och högskolor.

 

Rekordmånga söker sig till studier

– Vi ser redan nu att rekordmånga söker sig till studier – förmodligen som ett resultat av krisen. Det vill vi möta genom en satsning för att fler ska kunna läsa sommarkurser, och därför har vi föreslagit den här ökningen av antalet platser på många av landets lärosäten, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

 

Sommarkurser vid Stockholms universitet

Här hittar du mer information om sen anmälan till Stockholms universitets sommarkurser:

Läs en kurs i sommar