Stockholms universitet logo, länk till startsida

Line Gordon får Curt Bergfors professur i hållbara livsmedelssystem

Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre (SRC), blir professor i hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem. Den nya professuren är finansierad av stiftelsen Curt Bergfors Foundation.

Foto: Niklas Björling
Line Gordon Foto: Niklas Björling

– Jag är otroligt tacksam för stiftelsens generösa stöd, och ser fram emot att ytterligare kunna stärka SRC och Stockholms universitets forskning kring hur matsystemen kan bidra till positiv förändring för såväl människor som planeten, säger Line Gordon.

Den nya professuren ligger i linje med SRC:s nuvarande forskningsarbete, med fokus på en av de största utmaningarna i vår tid: att producera tillräckligt med näringsrik mat för en växande världsbefolkning samtidigt som trycket på planetens klimat och ekosystem måste minska.

 

Forskning om gastronomiska landskap

Ett av forskningsspåren för Line Gordon kommer att vara scenarioarbete, det vill säga hur olika utvecklingsvägar i Sverige, Norden och globalt kan leda till ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem. Ett annat spår handlar om så kallade gastronomiska landskap, med speciellt fokus på hur matkvalitet och mathantverk kan göra oss till bättre planetskötare.

Ämnesbeskrivningen för professuren är: ”tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling, med studier av interaktioner mellan ekologiska och sociala system, och speciellt hur livsmedelssystemen påverkar biosfären och människans hälsa”.

Line Gordon är en internationellt framstående forskare och är sedan 2018 föreståndare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Hon är docent i systemekologi och har jobbat tvärvetenskapligt med jordbruk, mat, vattenresurser och ekosystemtjänster i många år. Hon är med i styrelsen för EAT Foundation och en av forskningsledarna för det nya forskningsprogrammet Mistra Food Futures.

Tjänsten som professor tillträder hon den 1 mars i år.

 

Curt Bergfors Foundation

Stiftelsen bakom professuren grundades 2019 med kapital från den svenska matentreprenören och filantropen Curt Bergfors privata tillgångar.

– Professuren är ett grundläggande steg i stiftelsens satsning på forskning och kunskap om matsystemet. Det behövs mer tvärvetenskaplig kunskapsutveckling och innovativa gränsöverskridande lösningar för att vi ska lyckas ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion under de närmaste tio åren, säger Lars Peder Hedberg, ansvarig i styrelsen för stiftelsen Curt Bergfors Foundation.

Förutom professuren har stiftelsen nyligen också lanserat Food Planet Prize, världens största utmärkelse inom mat, som under 2020 delades ut för första gången och omfattade fyra priser på vardera 1 miljon dollar.

– Fördjupad kunskap är nyckeln till de lösningar som i slutänden ska bidra till en trygg och hållbar livsförsörjning, säger Curt Bergfors.