Stockholms universitet logo, länk till startsida

Litteraturvetare redaktörer för ny skriftserie

Ingemar Haag och Jan Holmgaard, båda verksamma inom litteraturvetenskapen på Institutionen för kultur och estetik, är två av redaktörerna bakom en ny skriftserie, Rilkes hundar. Övriga redaktörer är Jan Arnald, Petra Gipp, Lukas Göthman och Kamarade.

Boksomslag Rilkes hundar
Detalj av omslaget Rilkes hundar.

Tanken är att hitta nya, oväntade, konstnärliga och kreativa sätt och arbeta med konst, litteratur och filosofi och att hitta nya utgångspunkter för ett gränsöverskridande tänkande kring estetiska frågor. Ambitionen är att varje volym i den nya skriftserien ska betraktas som resultatet av ett experiment.

Den första volymen utgår från Rainer Maria Rilkes märkvärdiga icke-roman Malte Laurids Brigges anteckningar. Den skildrar en ung man med författarambitioner som kommit till Paris, där han i utanförskap och fattigdom försöker förstå sig själv och tillvaron. Rilkes hundar bjuder på essäer, dikter, dialoger och samtidskonst, som på skilda vis försöker närma sig Rilkes suggestiva roman.

Från Institutionen för kultur och estetik medverkar Ingemar Haag, Jan Holmgaard och Sofia Roberg.

Övriga medverkande är Dimen Abdulla, Christian Andersson, Jan Arnald, Iréne Berggren, Lars Blomqvist, Nadine Byrne, Thomas Elovsson, Aris Fioretos, Jens Fänge, Andreas Gedin, Petra Gipp, Lukas Göthman, Maria Hall, Henning Hamilton, Malin Hederus, Ann Jäderlund, Johan Nobell, Linda Pederesen, Magnus af Petersens, Felice Jackson Rova, Emanuel Röhss, Hassan Loo Sattarvandi och Fredrika Spindler.

Rilkes hundar ges ut av Bokförlaget Faethon.

Ingemar Haags forskning

Jan Holmgaards forskning

Sofia Robergs forskning