Stockholms universitet logo, länk till startsida

"Många nya sökande till högskolan – antalet 19-åringar ökar stort”

UKÄ, Universitetskanslerämbetet, presenterar statistik som visar att både antalet sökande och antalet antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå har ökat kraftigt.

Jämförelsen gäller höstterminen 2020 och höstterminen 2019. Ökningar syns i alla åldersgrupper, men är särskilt stor bland de allra yngsta. I åldersgruppen 19 år var det 28 procent fler sökande utan tidigare högskoleerfarenhet höstterminen 2020 jämfört med föregående hösttermin. Även antalet antagna har ökat framförallt bland 19-åringar.

Läs mer på UKÄ:s hemsida

Kille med mobil på tunnelbanan. Foto: Jens Olof Lasthein