Stockholms universitet logo, länk till startsida

Möt My Hedström, amanuens med koll på ERG:s ämnen

Institutionens nya amanuens My Hedström är student i genusvetenskap, men har provat på alla ERG-ämnen. Vi frågade henne hur det är att börja på ett nytt jobb mitt i en pandemi.

My Hedström. Foto: My Hedström.
Foto: My Hedström.

Utöver dina studier i genusvetenskap, har du någon annan koppling till våra ämnen?

Inom ramen för mitt kandidatprogram läste jag Religionsvetenskap A, vilket fokuserade på de fem största religionerna, samt nyandlighet.

Dessutom tog jag min kandidatexamen inom programmet ”Interkulturellt företagande med inriktning mot etnologi”. Det innebar att jag skrev min kandidatuppsats i etnologi, mer specifikt om konstruktionen av maskulinitet inom sjuksköterskeyrket.

Vid sidan av amanuensarbetet skriver du på en masteruppsats i genusvetenskap. Vad ska den handla om?

Eftersom jag bara är inne på min andra termin har jag ännu inte bestämt mig för vad jag vill skriva om, men jag är väldigt intresserad av hur diskurser om maskulinitet/femininitet skapas och hur subjekt formas utifrån det. 

Många har vittnat om svårigheten i att komma in i ett jobb när man börjar arbeta mitt under en pandemi. Hur har det gått för dig?

Det är svårt att få en övergripande bild av vilka ens kollegor är och vad alla gör, men jag börjar få koll på det. Nu när folk börja komma tillbaka så träffar jag nya människor varje gång jag är inne på kontoret, vilket är väldigt roligt!

Vid sidan av dina studier och ditt arbete, har du några intressen eller specialkunskaper vi kollegor kan rådfråga dig om?

Mitt största intresse/hobby är att sy egna kläder och jag är väldigt intresserad av ”history bounding” där historiskt mode inkorporeras i ”moderna” kläder. Jag tar helt enkelt inspiration från historien och syr vad jag tycker om. Jag tycker också väldigt mycket om att läsa skönlitteratur/fantasy och gå på bio/musikal/teater.

När det inte är pandemi älskar jag även att resa. Storbritannien ligger mig särskilt varmt om hjärtat då jag har bott och arbetat där (London och Cardiff). Jag har också varit utbytesstudent vid Loughborough University.