Stockholms universitet logo, länk till startsida

Magisterexamen avvecklas

Huvudområdet i statistik som leder till magisterexamen avvecklas.

Avvecklingsperioden sträcker sig till den 15 januari 2024. Tre kursplaner upphävs som direkt följd av avveckling av huvudområdet; Statistik I (ST400A), Statistik II (ST401A) och Självständigt statistiskt arbete (ST404A). För studenter som tidigare varit registrerade på någon av ovan kurser men ännu inte fått ett godkänt resultat, finns möjlighet till examination under avvecklingsperioden. Kontakta institutionens studierektor för vidare information. Studenter som uppfyller kraven för examen inom huvudområdet innan avvecklingsperioden upphör, har rätt att hos Studentavdelningen ansöka om examen efter avvecklingsperiodens slut.

Kontakt: studierektorGA@stat.su.se