Stockholms universitet logo, länk till startsida

Magnus Bremmer tilldelas Humtankpriset 2021

Magnus Bremmer, litteraturvetare och forskningsredaktör vid Stockholms universitet, belönas med Humtankpriset 2021 för sitt arbete med bildningsmagasinet Anekdot och Bildningspodden.

Magnus Bremmer, litteraturvetare och forskningsredaktör vid Stockholms universitet tilldelas Humtankpriset 2021 för sitt arbete med det digitala bildningsmagasinet Anekdot, ett magasin där humanioraforskare från hela landet berättar, förklarar och fördjupar. Magasinet lanserades i februari 2019 som en redaktionell utveckling av Bildningspodden, en folkbildande podcast som hade premiär redan 2015 och sedan dess hunnit bli en av landets populäraste poddar i sin genre. 

Magnus Bremmer. Foto: Anna Frykholm

Humtankpriset delas ut av tankesmedjan Humtank till akademiker eller institutioner som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet.

Juryns motivering lyder:

”Magnus Bremmer, litteraturvetare vid Stockholms universitet, har på senare år förändrat de humanistiska vetenskapernas medielandskap. Tillsammans med Klas Ekman startade han 2015 Bildningspodden. Bremmer samtalar i podden otvunget med humanistiska forskare kring deras specialområden. Bildningspodden når breda lyssnarsiffror och har uppmärksammats med goda recensioner i svensk dagspress. 

På senare år har Bremmer expanderat verksamheten under namnet Anekdot, som innehåller både mikroföreläsningar i videoform och längre essäer, skrivna av forskare, inlästa av skådespelare och skickligt illustrerade. Detta digitala bildningsmagasin stöttas av Kungl. Vitterhetsakademien och inbegriper ett vetenskapligt och ett publicistiskt råd, där kulturskribenter och forskare samsas. Att på detta sätt knyta akademi och journalistik samman och producera forskningsnära och lättillgängliga samtal och text är ett nydanande projekt, som på bästa sätt verkar för att humaniora syns i samhället. 

Nyligen har man ytterligare utökat sin verksamhet, dels med Studio Anekdot, ett samtalsmagasin, där aktuella frågor dryftas och ges djup, dels med Verket, ett samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken, där klassiker i konst och litteratur belyses. Magnus Bremmers insats för att föra ut humaniora i samhället är omfattande, nytänkande, gedigen och expansiv. Vi gläder oss åt att kunna belöna honom med Humtankpriset.”

Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.

Läs mer om Anekdot