Stockholms universitet logo, länk till startsida

Makt-Hot-Mening-Ramverket

Två av våra studenter på socionomprogrammet, Camilla Lindgren och Mia Lundberg, genomförde i höstas en studie av hur vi arbetar med psykiska problem.

I studien utgick de från ett teoretiskt ramverk där en central tanke är att det som ofta beskrivs som symptom på en psykisk sjukdom kan vara människors gensvar på hos som de utsatts för, Makt-Hot-Mening-ramverket (MHMR). I en artikel i facktidskriften Socionomen har de tillsammans med sin handledare Alain Topor publicerat en beskrivning av detta ramverk. 

Hämta uppsatsen i fulltext