Stockholms universitet logo, länk till startsida

Marcus Radetzki får pris för framstående forskningsinsatser

Marcus Radetzki, professor i civilrätt, har tilldelats Försäkringsjuridiska föreningens Bertil Bengtsson-pris för sina framstående forskningsinsatser inom skadestånds- och försäkringsrätt.

Motivering:

"År 2021 års pristagare har ett gediget engagemang i föreningen bakom sig och har bidragit såväl inom skadeståndsrätt som inom försäkringsrätt. Han har lyckats göra sitt akademiska arbete praktiskt tillämpbart för försäkringsbranschen. Detta har han säkerligen lyckats med främst genom att ständigt ha örat mot rälsen när försäkringsbranschen önskar svar på frågor som kräver djupare analys. Hans författarskap inom försäkrings- och skadeståndsrätt har starkt utvecklat rättsvetenskapen på detta område. Och det finns väl knappast någon här i kväll [Vid Försäkringsjuridiska föreningens höstmöte 2021. Red. anm.] som inte innehar ett tummat verk av Hellners ”Skadeståndsrätt”, som årets pristagare sedan länge har förvaltat och vidareutvecklat."

Mer om Marcus Radetzki

Om priset

Bertil Bengtsson-Priset instiftades av Försäkringsjuridiska föreningen den 15 februari 2006 i syfte att hedra Bertil Bengtsson, professor i civilrätt och tidigare justitieråd, inför dennes 80-årsdag. 

Priset delas ut vart tredje år och tilldelas den vars insatser särskilt gynnat föreningens ändamål - att främja och stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Försäkringsjuridiska föreningen